BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr II/4/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 grudnia 2014r.

UCHWAŁA Nr II/4/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 grudnia 2014r.

UCHWAŁA Nr II/4/14

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się skład osobowy Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka jak niżej:

1.

Adam Czurak

2.

Jan Giermanowicz

3.

Sławomir Golonko

4.

Piotr Markiewicz

5.

Piotr Mironczuk

6.

Jakub Ostapczuk

7.

Grzegorz Tomaszuk

§ 2. Powołuje się skład osobowy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka jak niżej:

1.

Alicja Chaniło

2.

Krystyna Kośko

3.

Sławomir Kulik

4.

Barbara Laszkiewicz

5.

Bogusław Szczepan Łabędzki

6.

Maria Szlifarska

§ 3. Powołuje się skład osobowy Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka jak niżej:

1.

Tomasz Androsiuk

2.

Maciej Borkowski

3.

Jerzy Charytoniuk

4.

Ireneusz Roman Kiendyś

5.

Helena Kuklik

6.

Karol Marek Nieciecki

7.

Janusz Puch

8.

Ewa Rygorowicz

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2014-12-23 14:03 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2014-12-23 14:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska