BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr II-00321-113/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2020r.

UCHWAŁA Nr II-00321-113/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2020r.

UCHWAŁA Nr II-00321-113/20

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2020r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019r.


Data wytworzenia: 2020-04-27 11:27 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2020-04-27 11:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska