BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr I/1/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr I/1/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr I/1/14

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz w oparciu o protokół Komisji Skrutacyjnej Rada Miasta uchwala, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się wybór Pana Jakuba Ostapczuka na Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodnicząca Obrad

Alicja Chaniło

 


Data wytworzenia: 2015-03-06 08:58 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-03-06 08:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska