BIP UM Hajnówka

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”


Data wytworzenia: 2021-05-31 15:02 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2021-05-31 15:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska