BIP UM Hajnówka

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2015 rok”

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2015 rok”


Data wytworzenia: 2016-06-07 09:08 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2016-06-07 09:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-07 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska