BIP UM Hajnówka

Sprawozdania roczne z III kwartału 2023 roku

Sprawozdania roczne z III kwartału 2023 roku

Załączniki do pobrania

  • pdf RB 27S 09.2023.pdf [800 KB] - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023
  • pdf RB 28S 09.2023.pdf [2 MB] - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023
  • pdf RB N 09.2023.pdf [300 KB] - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego - sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku
  • pdf RB NDS 09.2023.pdf [200 KB] - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023
  • pdf RB Z 09.2023.pdf [100 KB] - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Data wytworzenia: 2023-11-08 08:33 Autor: Anna Pisawocka Data publikacji: 2023-11-08 08:33 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska