BIP UM Hajnówka

Sprawozdania roczne z II kwartału 2023 roku

Sprawozdania roczne z II kwartału 2023 roku

Załączniki do pobrania

  • pdf Rb-27S II kwartał 2023r.pdf [500 KB] - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023
  • pdf Rb-28S II kwartał 2023r.pdf [800 KB] - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023
  • pdf Rb-N II kwartał 2023r.pdf [300 KB] - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego - sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku
  • pdf Rb-NDS II kwartał 2023r.pdf [300 KB] - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023
  • pdf Rb-Z II kwartał 2023r.pdf [300 KB] - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Data wytworzenia: 2023-10-11 11:48 Autor: Anna Pisawocka Data publikacji: 2023-10-11 11:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska