BIP UM Hajnówka

Sprawozdania roczne z I kwartału 2023 roku

Sprawozdania roczne z I kwartału 2023 roku

Załączniki do pobrania

  • pdf Rb NDS I kwartał 2023r.pdf [300 KB] - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023
  • pdf Rb-27S I kwartał 2023r.pdf [500 KB] - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023
  • pdf Rb-28S I kwartał 2023r.pdf [800 KB] - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023
  • pdf Rb-N I kwartał 2023r.pdf [300 KB] - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego - sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
  • pdf Rb-Z I kwartał 2023r.pdf [300 KB] - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Data wytworzenia: 2023-10-11 10:30 Autor: Anna Pisawocka Data publikacji: 2023-10-11 10:30 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska