BIP UM Hajnówka

SKŁADY OSOBOWE Obwodowych Komisji Wyborczych

SKŁADY OSOBOWE Obwodowych Komisji Wyborczych

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Hajnówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Dariusz Gorustowicz

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

2.

Roman Orzechowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Eugeniusz Fiedoruk

Członek Komisji

4.

Andrzej Berezowiec

Członek Komisji

5.

Halina Charytoniuk

Członek Komisji

6.

Katarzyna Fiedorczuk

Członek Komisji

7.

Jerzy Kuklik

Członek Komisji

8.

Maria Leszczyńska

Członek Komisji

9.

Władysława Gmiter

Członek Komisji

 

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Hajnówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Renata Danuta Nowik

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Leon Świętochowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3

Kinga Krawczyk

Członek Komisji

4.

Adam Niewiarowski

Członek Komisji

5.

Kamil Andrejuk

Członek Komisji

6.

Izabela Ewa Janusiewicz

Członek Komisji

7.

Dorota Agnieszka Rudnicka

Członek Komisji

8.

Robert Topor

Członek Komisji

9.

Zuzanna Padewska

Członek Komisji

 

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Hajnówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Ewa Gromotowicz-Kopeć

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Maria Kuryło

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Luba Sawczuk

Członek Komisji

4.

Leokadia Szymańska

Członek Komisji

5.

Katarzyna Wawrzeniuk

Członek Komisji

6.

Elżbieta Golonko

Członek Komisji

7.

Magdalena Joanna Nesteruk

Członek Komisji

8.

Elżbieta Wiatrowska

Członek Komisji

9.

Mirosław Śmiech

Członek Komisji

 

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Hajnówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Teresa Danuta Czarnecka

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Piotr Sakowicz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Nina Bura

Członek Komisji

4.

Elżbieta Beata Pietraszko

Członek Komisji

5.

Wiera Lewczuk

Członek Komisji

6.

Dariusz Andrejuk

Członek Komisji

7.

Katarzyna Renata Łukaszewicz

Członek Komisji

8.

Helena Zubalewicz

Członek Komisji

9.

Danuta Golonko

Członek Komisji

 

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Hajnówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Karol Marek Nieciecki

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

2.

Urszula Kazimiruk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Walentyna Kuptel

Członek Komisji

4.

Małgorzata Dunikowska

Członek Komisji

5.

Małgorzata Siemieniuk

Członek Komisji

6.

Anna Oniszczuk

Członek Komisji

7.

Michał Mateusz Wakuliński

Członek Komisji

8.

Agnieszka Orłowska

Członek Komisji

9.

Andrzej Bańkowski

Członek Komisji

 

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Hajnówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Krystyna Kośko

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Michał Korniluk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Jan Trofimiuk

Członek Komisji

4.

Justyna Radziwoniuk

Członek Komisji

5.

Emilia Orzechowska

Członek Komisji

6.

Taisa Kerschbaum

Członek Komisji

7.

Piotr Mironczuk

Członek Komisji

8.

Piotr Krzysztof Aleksiejuk

Członek Komisji

9.

Emilia Ewa Rusinowicz

Członek Komisji

 

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Hajnówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Emilia Rynkowska

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Natalia Ruszuk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Bożena Strząbała

Członek Komisji

4.

Agnieszka Mariola Kaczmarska

Członek Komisji

5.

Katarzyna Kazbieruk

Członek Komisji

6.

Jacek Andrejuk

Członek Komisji

7.

Krystyna Burzyńska

Członek Komisji

8.

Anna Urszula Dźwilewska

Członek Komisji

9.

Wojciech Józef Młynarczyk

Członek Komisji

 

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Hajnówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Magdalena Chirko

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Jerzy Szymaniuk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Ryszard Strząbała

Członek Komisji

4.

Bartosz Maciej Pacholski

Członek Komisji

5.

Mateusz Nowicki

Członek Komisji

6.

Michał Sidoruk

Członek Komisji

7.

Tadeusz Wierzbowicz

Członek Komisji

8.

Alicja Stocka

Członek Komisji

9.

Grażyna Baziuta

Członek Komisji

 

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Hajnówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Elżbieta Prokopiuk

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Edward Andrzej Romanowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Lucyna Tomaszuk

Członek Komisji

4.

Grażyna Agnieszka Wykowska

Członek Komisji

5.

Wioleta Rygorowicz

Członek Komisji

6.

Małgorzata Iwaniuk

Członek Komisji

7.

Witalis Andrzej Laszkiewicz

Członek Komisji

8.

Maciej Gacuta

Członek Komisji

9.

Anna Borowik

Członek Komisji

 

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Hajnówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Elżbieta Żornaczuk

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Bazyl Dąbrowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Natalia Surel

Członek Komisji

4.

Jolanta Ewa Kulpa-Krzycka

Członek Komisji

5.

Anna Sobotka

Członek Komisji

6.

Elżbieta Mirończuk

Członek Komisji

7.

Halina Owerczuk

Członek Komisji

8.

Alina Nesteruk

Członek Komisji

9.

Agnieszka Kościuczuk

Członek Komisji

 

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Hajnówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Paweł Denisiuk

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

2.

Wanda Szymaniuk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Zofia Janina Matyjaszczyk

Członek Komisji

4.

Agnieszka Krynicka

Członek Komisji

5.

Marek Antoniuk

Członek Komisji

6.

Mirosława Siemieniuk

Członek Komisji

7.

Tamara Treszczotko

Członek Komisji

8.

Wiesław Olejnicki

Członek Komisji

9.

Elżbieta Baziuta

Członek Komisji

 

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Hajnówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Emilia Bugwin

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Alicja Chaniło

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Mirosław Skiepko

Członek Komisji

4.

Ludmiła Zabrocka

Członek Komisji

5.

Eugeniusz Zin

Członek Komisji

6.

Katarzyna Masalska

Członek Komisji

7.

Łukasz Piasecki

Członek Komisji

8.

Monika Łuszcz

Członek Komisji

9.

Katarzyna Lisicka

Członek Komisji

 

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Hajnówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Ela Piech

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Anna Skalska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Adam Supruniuk

Członek Komisji

4.

Anna Romaniuk

Członek Komisji

5

Janina Cwalińska

Członek Komisji

6.

Joanna Jakimiuk

Członek Komisji

7.

Celina Karanos

Członek Komisji

 

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Hajnówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Joanna Aniela Rokita

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Wiera Rygorowicz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Iwona Jolanta Biegluk

Członek Komisji

4.

Mariusz Kruk

Członek Komisji

5.

Mirosław Biedula

Członek Komisji

6

Iwona Zaniewska-Ciep

Członek Komisji

7.

Joanna Pietruczuk

Członek Komisji

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Hajnówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Helena Kicel

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Aneta Bartoszuk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Elżbieta Prokopiuk

Członek Komisji

4.

Renata Irena Bartoszewicz

Członek Komisji

5.

Mateusz Charkiewicz

Członek Komisji

6.

Andrzej Warawko

Członek Komisji

7.

Andrzej Zasim

Członek Komisji

 


Data wytworzenia: 2015-04-29 13:33 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-04-29 13:33 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-04-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska