BIP UM Hajnówka

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Hajnówka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Hajnówka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 98/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Hajnówka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

 Na podstawie 182 § 1 ust. 1 § 2,2a,3,7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.550, Nr 103, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz.180, poz.1072, z 2015 r. poz. 1043, poz.1044, 1045) zarządzam co następuje :

§ 1.Powołuję składy osobowe obwodowych komisji wyborczych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 98/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 5 października 2015 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Hajnówce

Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Halina Charytoniuk

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

2.

Izabela Ewa Janusiewicz

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

3.

Patryk Jurczuk

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

4.

Natalia Kraśko

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5.

Kinga Krawczyk

Hajnówka

KW KORWiN

6.

Roman Orzechowski

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

7.

Walentyna Sieliwoniuk

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

8.

Sylwia Skiepko

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

9.

Dariusz Gorustowicz

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Hajnówce

Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Walerego Wróblewskiego 2

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Anna Bralewska

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

2.

Danuta Maria Dembowska

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

3.

Jerzy Kuklik

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

4.

Mateusz Maksymiuk

Hajnówka

KW KORWiN

5.

Adam Niewiarowski

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

6.

Maria Opolska

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

7.

Janina Sakowicz

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

8.

Katarzyna Siemiończyk

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

9.

Renata Danuta Nowik

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Hajnówce

Zespół Szkół Nr 3, ul. Nowowarszawska 20

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Dariusz Bondaruk

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

2.

Janina Charkiewicz

Hajnówka

KW KORWiN

3.

Helena Kicel

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

Irena Mackiewicz

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

5.

Anna Matysiuk

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

6.

Patrycja Nikołajuk

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

7.

Ludmiła Zabrocka

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

8.

Eugeniusz Zin

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

9.

Ewa Gromotowicz-Kopeć

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Hajnówce

Przedszkole Nr 1, ul. Władysława Jagiełły 7

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Teresa Danuta Czarnecka

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

2.

Regina Kostecka

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

3.

Elżbieta Mirończuk

Hajnówka

KW KORWiN

4.

Jolanta Piasecka

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5.

Lena Sakowska

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

6.

Zdzisław Antoni Stankowski

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

7.

Barbara Sylwestruk

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

8.

Wanda Szymaniuk

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

9.

Joanna Jolanta Wróbel-Siemiacka

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Hajnówce

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rzeczna 3

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Małgorzata Dunikowska

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

2.

Mieczysław Stanisław Gmiter

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

3.

Łukasz Jendras

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

4.

Anna Kendyś

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

5.

Łukasz Kruk

Hajnówka

KW KORWiN

6.

Walentyna Kuptel

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

7.

Wiesława Łukasik

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

8.

Anna Oniszczuk

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

9.

Tamara Treszczotko

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

10.

Urszula Kazimiruk

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Hajnówce

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 24

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Anna Borowik

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

2.

Krystyna Kośko

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

3.

Maria Leszczyńska

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

Paulina Nesteruk

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

5.

Justyna Radziwoniuk

Hajnówka

KW KORWiN

6.

Daria Siemieniuk

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

7.

Jan Trofimiuk

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

8.

Grażyna Ewa Wiertel

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

9.

Emilia Ewa Rusinowicz

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Hajnówce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Doc. Adama Dowgirda 9

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Joanna Barbara Aleksiejuk

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

2.

Agnieszka Fiedoruk

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

3.

Paweł Gacuta

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

4.

Andrzej Koszelewski

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

5.

Ewa Ochrymiuk

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

6.

Irena Siegień

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

7.

Adam Supruniuk

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

8.

Paulina Szczygielska

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

9.

Emilia Rynkowska

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Hajnówce

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Nina Bura

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

2.

Elżbieta Golonko

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

3.

Małgorzata Iwaniuk

Hajnówka

KW KORWiN

4.

Agata Korch

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

5.

Magdalena Maksimiuk

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

6.

Grażyna Zofia Michalak

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

7.

Jerzy Szymaniuk

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

8.

Nadzieja Ulaniuk

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

9.

Anna Daniszewska

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Hajnówce

Zespół Szkół Nr 1, ul. 3 Maja 54

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Katarzyna Bura

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

2.

Wiera Golonko

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

3.

Michał Korniluk

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

4.

Martyna Małaszewska

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

5.

Halina Niemcunowicz

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

6.

Genowefa Paluch

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

7.

Dorota Agnieszka Rudnicka

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

8.

Alicja Rynkowska

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

9.

Elżbieta Prokopiuk

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Hajnówce

Zespół Szkół Nr 3, ul. Nowowarszawska 20

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Wiesław Jan Filiks

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

2.

Justyna Iwaniuk

Hajnówka

KW KORWiN

3.

Katarzyna Kazbieruk

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

4.

Monika Łuszcz

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

5.

Sylwia Małgorzata Piech

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

6.

Piotr Sakowicz

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Andrzej Szerenos

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

8.

Maria Waśko

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

9.

Elżbieta Żornaczuk

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Hajnówce

Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi, ul. Mikołaja Reja 2

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Paweł Gryko

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

2.

Marek Klimczak

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

3.

Halina Konopko

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

4.

Marcin Rafał Kotrys

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

5.

Zofia Janina Matyjaszczyk

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

6.

Jerzy Romaniuk

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

7.

Izabela Stachulec

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

8.

Alicja Stocka

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

9.

Paweł Denisiuk

Skupowo

Burmistrz Miasta Hajnówka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Hajnówce

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Działowa 1

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Sandra Anna Aronowska

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

2.

Irena Barańska

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

3.

Alicja Chaniło

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

4.

Diana Aleksandra Kojło

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5.

Angelina Masalska

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

6.

Wiesław Olejnicki

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

7.

Natalia Ostaszewska

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

8.

Justyna Patejuk

Hajnówka

KW KORWiN

9.

Anna Sobotka

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

10.

Emilia Bugwin

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Hajnówce

Sala konferencyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Doc. Adama Dowgirda 9

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Janina Cwalińska

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

2.

Irena Dawidziuk

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

3.

Natalia Kotrys

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

4.

Eugenia Pietruczuk

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5.

Anna Romaniuk

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

6.

Natalia Ruszuk

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

7.

Ela Piech

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Hajnówce

Świetlica Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. 11 Listopada 20

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Jolanta Chodak

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

2.

Iwona Kruk

Hajnówka

KW KORWiN

3.

Irena Martyniuk

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

4.

Wiera Rygorowicz

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

5.

Jolanta Wiszniewska

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

6.

Iwona Joanna Zaniewska-Ciep

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

7.

Joanna Aniela Rokita

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 w Hajnówce

Areszt Śledczy, ul. Warszawska 67

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Robert Jacek Aleksiejuk

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

2.

Halina Biedula

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

3.

Mariusz Biegluk

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

4.

Jerzy Krawczyk

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

5.

Piotr Okoczuk

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

6.

Tadeusz Wierzbowicz

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Aneta Bartoszuk

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

 


Data wytworzenia: 2015-10-08 08:55 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-10-08 08:55 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska