BIP UM Hajnówka

Skład osobowy Rady Miasta Hajnówka od maja, czerwca 2014r

Skład osobowy Rady Miasta Hajnówka od maja, czerwca 2014r

Rada Miasta Hajnówka

KADENCJA 2010-2014


Skład osobowy Rady Miasta Hajnówka

IMIĘ NAZWISKO - funkcja

ANDROSIUK TOMASZ  radny
BOŁTROMIUK EUGENIUSZ radny
CHANIŁO ALICJA  radna
GIERMANOWICZ JAN radny
WALENTYNA GORBACZ radna
KIENDYŚ IRENEUSZ ROMAN Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
KULWANOWSKI LEONARD radny
ŁABĘDZKI BOGUSŁAW SZCZEPAN radny
ŁOJEWSKA HALINA radna
MARKIEWICZ PIOTR Zastępca Przewodniczącego Rady
OLEJNICKI TOMASZ radny
OSTAPCZUK JAKUB Przewodniczący Rady
OSTASZEWSKA WALENTYNA Zastępca Przewodniczącego Rady
PUCH JANUSZ Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu
RAKOWICZ WIESŁAW radny
RYGOROWICZ EWA radna
JERZY CHARYTONIUK radny
MIKOŁAJ JAN SZAREJKO radny
KOŚKO KRYSTYNA radna
TOMASZUK GRZEGORZ Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej
WIATROWSKI ZDZISŁAW radny

 

Funkcje w Radzie Miasta Hajnówka

Przewodniczący Rady JAKUB OSTAPCZUK
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Markiewicz
Wiceprzewodniczący Rady Walentyna Ostaszewska
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Jerzy Charytoniuk
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Grzegorz Tomaszuk
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Janusz Puch
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Roman Kiendyś

 


Data wytworzenia: 2014-07-15 09:38 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-07-15 09:38 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska