BIP UM Hajnówka

Skład osobowy Rady Miasta Hajnówka

Skład osobowy Rady Miasta Hajnówka

Skład osobowy Rady Miasta Hajnówka

 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

ANDROSIUK TOMASZ

2.

BORKOWSKI MACIEJ

3.

CHANIŁO ALICJA - Radna zmarła 3 października 2017r.

PIETROCZUK WALENTYNA - złożyła ślubowanie na 37 sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 21 lutego 2018r.

4.

CHARYTONIUK JERZY

5.

CZURAK ADAM

6.

GIERMANOWICZ JAN

7.

GOLONKO SŁAWOMIR

8.

KIENDYŚ IRENEUSZ ROMAN

9.

KOŚKO KRYSTYNA

10.

KUKLIK HELENA

11.

KULIK SŁAWOMIR

12.

LASZKIEWICZ BARBARA

13.

ŁABĘDZKI BOGUSŁAW SZCZEPAN

14.

MARKIEWICZ PIOTR

15.

MIRONCZUK PIOTR

16.

NIECIECKI KAROL MAREK

17.

OSTAPCZUK JAKUB

18.

PUCH JANUSZ

19.

RYGOROWICZ EWA

20.

SZLIFARSKA MARIA

21.

TOMASZUK GRZEGORZ

 

Funkcje w Radzie Miasta Hajnówka

Przewodniczący Rady

JAKUB OSTAPCZUK

Wiceprzewodniczący Rady

MARIA SZLIFARSKA

 

TOMASZ ANDROSIUK

 

HELENA KUKLIK przestała pełnić funkcję Wiceprzewodniczącej Rady z dniem 20 listopada 2017r. (Uchwała Nr XXXIII/227/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Heleny Kuklik  z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Hajnówka).

JAN GIERMANOWICZ przestał pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady z dniem 26 października 2016r. (Uchwała Nr XXI/136/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Jana Giermanowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka)

 

 

Składy osobowe Komisji Rady Miasta Hajnówka

 

Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka

Lp.

Imię i nazwisko

1.

ALICJA CHANIŁO – CZŁONEK KOMISJI - Radna zmarła 3 października 2017r.

PIETROCZUK WALENTYNA - złożyła ślubowanie na 37 sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 21 lutego 2018r.

2.

KRYSTYNA KOŚKO – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

3.

SŁAWOMIR KULIK– CZŁONEK KOMISJI

4.

BARBARA LASZKIEWICZ– CZŁONEK KOMISJI

5.

BOGUSŁAW SZCZEPAN ŁABĘDZKI– CZŁONEK KOMISJI

6.

MARIA SZLIFARSKA– CZŁONEK KOMISJI

 

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka

Lp.

Imię i nazwisko

1.

TOMASZ ANDROSIUK– CZŁONEK KOMISJI

2.

MACIEJ BORKOWSKI– CZŁONEK KOMISJI

3.

JERZY CHARYTONIUK– CZŁONEK KOMISJI

4.

IRENEUSZ ROMAN KIENDYŚ– CZŁONEK KOMISJI

5.

HELENA KUKLIK– CZŁONEK KOMISJI

6.

KAROL MAREK NIECIECKI– CZŁONEK KOMISJI

7.

JANUSZ PUCH– PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

8.

EWA RYGOROWICZ– CZŁONEK KOMISJI

 

Komisja Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka

Lp.

Imię i nazwisko

1.

ADAM CZURAK– CZŁONEK KOMISJI

2.

JAN GIERMANOWICZ– CZŁONEK KOMISJI

3.

SŁAWOMIR GOLONKO– CZŁONEK KOMISJI

4.

PIOTR MARKIEWICZ– PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

5.

PIOTR MIRONCZUK– CZŁONEK KOMISJI

6.

JAKUB OSTAPCZUK– CZŁONEK KOMISJI

7.

GRZEGORZ TOMASZUK– CZŁONEK KOMISJI

 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Hajnówka

Lp.

Imię i nazwisko

1.

ALICJA CHANIŁO– CZŁONEK KOMISJI - Radna zmarła 3 października 2017r.

2.

JERZY CHARYTONIUK– PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

3.

ADAM CZURAK– CZŁONEK KOMISJI

4.

KRYSTYNA KOŚKO– CZŁONEK KOMISJI

5.

BARBARA LASZKIEWICZ– CZŁONEK KOMISJI

6.

7.

8.

BOGUSŁAW SZCZEPAN ŁABĘDZKI– CZŁONEK KOMISJI (odwołany dn. 27 marca 2018r. - UCHWAŁA Nr XXXVIII/275/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2018r.)

SŁAWOMIR KULIK– CZŁONEK KOMISJI

SŁAWOMIR GOLONKO– CZŁONEK KOMISJI

 

Radni Rady Miasta Hajnówka

kadencja 2014 - 2018

Okręg wyborczy Nr

Imię i nazwisko

1

ANDROSIUK TOMASZ

2

CHANIŁO ALICJA - Radna zmarła 3 października 2017r.

PIETROCZUK WALENTYNA - złożyła ślubowanie na 37 sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 21 lutego 2018r.

3

LASZKIEWICZ BARBARA

4

TOMASZUK GRZEGORZ

5

KIENDYŚ IRENEUSZ ROMAN

6

BORKOWSKI MACIEJ

7

ŁABĘDZKI BOGUSŁAW SZCZEPAN

8

SZLIFARSKA MARIA

9

CZURAK ADAM

10

OSTAPCZUK JAKUB

11

 KOŚKO KRYSTYNA

12

GOLONKO SŁAWOMIR

13

GIERMANOWICZ JAN

14

NIECIECKI KAROL MAREK

15

PUCH JANUSZ

16

MIRONCZUK PIOTR

17

MARKIEWICZ PIOTR

18

KUKLIK HELENA

19

CHARYTONIUK JERZY

20

RYGOROWICZ EWA

21

KULIK SŁAWOMIR

 

KLUB RADNYCH PIS (*OŚWIADCZENIE - decyzja rozwiązania Klubu Radnych PiS)

1

ŁABĘDZKI BOGUSŁAW SZCZEPAN- PRZEWODNICZĄCY

2

BORKOWSKI MACIEJ

3

 MIRONCZUK PIOTR

 

KLUB RADNYCH KW PSL

1

ANDROSIUK TOMASZ - PRZEWODNICZĄCY

2

GIERMANOWICZ JAN *Na sesji w dniu 26.04.2017r. Radny wycofał udział z Klubu.

3

 LASZKIEWICZ BARBARA

4

GOLONKO SŁAWOMIR

 

KLUB RADNYCH KW POROZUMIENIA SAMORZĄDOWE ZIEMIA HAJNOWSKA

1.

MARKIEWICZ PIOTR- PRZEWODNICZĄCY

2

CHANIŁO ALICJA - Radna zmarła 3 października 2017r.

PIETROCZUK WALENTYNA - złożyła ślubowanie na 37 sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 21 lutego 2018r.

3

TOMASZUK GRZEGORZ

4

KIENDYŚ IRENEUSZ ROMAN

5

SZLIFARSKA MARIA

6

CZURAK ADAM

7

OSTAPCZUK JAKUB

8

KOŚKO KRYSTYNA *Na sesji w dniu 29.11.2017r. Radna wycofała udział z Klubu

9

KULIK SŁAWOMIR

10

RYGOROWICZ EWA

11

PUCH JANUSZ

12

KUKLIK HELENA *Na sesji w dniu 25.10.2017r. Radna wycofała udział z Klubu.

13

CHARYTONIUK JERZY

 


Data wytworzenia: 2015-01-05 22:15 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-01-05 22:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska