BIP UM Hajnówka

SIOS - System Informacji o Środowisku

SIOS - System Informacji o Środowisku

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Hajnówce informuje, iż na stronie www.hajnowka.sios.pl został uruchomiony publicznie dostępny System Informacji o Środowisku zgonie z nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ.U. Nr 50, poz. 360 z dnia 28 marca 2006 r.)


Data wytworzenia: 2012-07-23 11:10 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2012-07-23 11:10 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska