BIP UM Hajnówka

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Data wytworzenia: 2024-01-30 10:48 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2024-01-30 10:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska