BIP UM Hajnówka

Roczny programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Roczny programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

UCHWAŁA Nr  XXXIV/229/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok


Data wytworzenia: 2017-12-04 14:16 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2017-12-04 14:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska