BIP UM Hajnówka

Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XLIV/308/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2019  rok


Data wytworzenia: 2018-11-19 13:11 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2018-11-19 13:11 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska