BIP UM Hajnówka

Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXI/142/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2017 rok


Data wytworzenia: 2016-11-02 13:08 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2016-11-02 13:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska