BIP UM Hajnówka

Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

UCHWAŁA NR IX/72/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok


Data wytworzenia: 2016-03-15 12:27 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2016-03-15 12:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska