BIP UM Hajnówka

Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

UCHWAŁA NR XL/310/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok


Data wytworzenia: 2014-12-09 14:17 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2014-12-09 14:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska