BIP UM Hajnówka

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Hajnówka

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Hajnówka

Lp.

DANE INSTYTUCJI

 

1.

TYP INSTYTUCJI

Żłobek

NAZWA ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO

"Leśna Kraina"

NAZWA LUB IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SIEDZIBĘ LUB ADRES PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY

Dzienna opieka nad dziećmi "LEŚNA KRAINA" Dagmara Cwityńska
ul. Elizy Orzeszkowej 18

17-200 Hajnówka

NUMER NIP PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY

6711578038

MIEJSCE PROWADZENIA ŻŁOBKA

ul. Elizy Orzeszkowej 18

17-200 Hajnówka

PODMIOT PROWADZĄCY ZAWIESIŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

NIE

GODZINY PRACY ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 06:30-17:00

E-MAIL ŻŁOBKA/KLUBU:

lesnakraina@gmail.com

TELEFON ŻŁOBKA/KLUBU:

607-658-298

LICZBA MIEJSC W ŻŁOBKU LUB KLUBU DZIECIĘCEGO

40

LICZBA DZIECI ZAPISANYCH DO ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO

29

CZY ŻŁOBEK/KLUB JEST DOSTOSOWANY DO POTRZEB DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ OPIEKI

NIE

OPŁATA MIESIĘCZNA - PODSTAWOWA OPŁATA PONOSZONA PRZEZ RODZICÓW ZA POBYT DZIECKA (BEZ ZNIŻEK I BEZ WYŻYWIENIA):


400,00 zł

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE - DZIENNA

12,00 zł

 

 

 

 

2.

TYP INSTYTUCJI

Żłobek

NAZWA ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO

"Żłobek Samorządowy w Hajnówce"

NAZWA LUB IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SIEDZIBĘ LUB ADRES PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NUMER NIP PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY

6030006341

MIEJSCE PROWADZENIA ŻŁOBKA

ul. Armii Krajowej 24

17-200 Hajnówka

PODMIOT PROWADZĄCY ZAWIESIŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

NIE

GODZINY PRACY ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 06:00 – 17:00

E-MAIL ŻŁOBKA/KLUBU:

dyrektor@zlobek.hajnowka.pl

TELEFON ŻŁOBKA/KLUBU:

85-682-23-97

LICZBA MIEJSC W ŻŁOBKU LUB KLUBU DZIECIĘCEGO

104

LICZBA DZIECI ZAPISANYCH DO ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO

97

CZY ŻŁOBEK/KLUB JEST DOSTOSOWANY DO POTRZEB DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ OPIEKI

TAK

OPŁATA MIESIĘCZNA - PODSTAWOWA OPŁATA PONOSZONA PRZEZ RODZICÓW ZA POBYT DZIECKA (BEZ ZNIŻEK I BEZ WYŻYWIENIA):

200

STAWKA ZA POBYT DZIECKA PRZEKRACZAJĄCY 10 GODZIN DZIENNIE - OPŁATA GODZINOWA

1 zł

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE - DZIENNA

8 zł

 

Link do aktualnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych: https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=53203805011


Data wytworzenia: 2014-04-15 13:39 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2014-04-15 13:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-31 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska