BIP UM Hajnówka

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Hajnówka

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Hajnówka

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

 

Nazwa

rejestru

REJESTR ZARZĄDZEŃ


 

Rejestr prowadzi

Jarosław Grygoruk

Sekretarz Gminy

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

II piętro, pokój Nr 217

telefon: 85-682-64-44

Sposób udostępniania

Zarządzenia dostępne są pod adresem:

http://bip.hajnowka.pl/zarzadzenia-burmistrza-miasta-oraz-inne-dokumenty-urzedowe-


Podstawa prawna

Rejestr Zarządzeń Burmistrza prowadzony jest na podstawie § 7 pkt 8 Instrukcji Kancelaryjnej określonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)

 


Data wytworzenia: 2019-08-19 11:18 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2019-08-19 11:18 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska