BIP UM Hajnówka

Rejestr obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie miasta Hajnówka

Rejestr obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie miasta Hajnówka


 

Rejestr obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie miasta Hajnówka

wg stanu na dzień 29.04.2020r.

 

Lp.

Nazwa MPZP

Obowiązuje od dnia

Zakres MPZP

Link odsyłający

1.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR 1. „HAJNÓWKA PÓŁNOC”

Uchwała Nr XXXVIII/227/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2006 r.

/Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 286, z dnia 5 grudnia 2006r., poz.2821/.

5.01.2007r.

Obszar miasta pomiędzy istniejącymi torami kolejowymi Siemianówka – Czeremcha oraz Bielsk Podlaski – Czeremcha w kierunku północno – zachodnim.

Dziennik Urzędowy

2.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR 2. „HAJNÓWKA POŁUDNIE”

Uchwała Nr XXXVIII/228/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2006 r.

/Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 287, z dnia 6 grudnia 2006r., poz.2822/.

6.01.2007r.

Obszar miasta na południe od istniejącego toru kolejowego Bielsk Podlaski – Czeremcha.

Dziennik Urzędowy

3.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR 3. „HAJNÓWKA WSCHÓD”

Uchwała Nr XXXVIII/229/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2006 r.

/Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 288, z dnia 8 grudnia 2006r., poz.2823/.

8.01.2007r.

Obszar miasta na wschód od istniejącego toru kolejowego Siemianówka – Czeremcha.

Dziennik Urzędowy

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka obejmującego obszar położony w Hajnówce przy ul. Żabia Górka, na działkach o nr geodezyjnych: 1012/25, 1012/17, 1012/27, 1012/26, 1012/9, uchwalony UCHWAŁĄ NR VIII/49/11 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 29 czerwca 2011r., obejmujący teren przeznaczony pod zabudowę przemysłowo-usługową,

/Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 196, z dnia 26 lipca 2011r., poz.2376/.

25.08.2011r.

Obszar miasta położony przy ul. Żabia Górka, na działkach o nr geodezyjnych: 1012/25, 1012/17, 1012/27, 1012/26, 1012/9.

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2011.196.2376

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka obejmującego obszar położony w Hajnówce przy ul. Słowackiego, na działkach o nr geodezyjnych: 2680/24, 2680/25, uchwalony UCHWAŁĄ NR VIII/50/11 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 29 czerwca 2011r., obejmujący teren przeznaczony pod zabudowę usługową – schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz innych usług związanych z opieką nad zwierzętami,

/Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 196, z dnia 26 lipca 2011r., poz.2377/.

25.08.2011r.


 

obowiązywał do 18.04.2017r.

Obszar miasta położony przy ul. Słowackiego, na działkach o nr geodezyjnych: 2680/24, 2680/25 schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz innych usług związanych z opieką nad zwierzętami.

5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka obejmującego obszar położony w Hajnówce przy ul. Warszawskiej, na działkach o nr geodezyjnych: 2676/13, 2678, 2676/4, 2676/10, uchwalony UCHWAŁĄ NR VIII/51/11 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 29 czerwca 2011r., obejmujący teren przeznaczony pod zabudowę usługową – przebudowę i rozbudowę Aresztu Śledczego

/Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 196, z dnia 26 lipca 2011r., poz.2378/.

25.08.2011r.

Obszar miasta położony przy ul. Warszawskiej, na działkach o nr geodezyjnych: 2676/13, 2678, 2676/4, 2676/10 – teren Aresztu Śledczego.

6.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 1. „Hajnówka – Północ”

Uchwała Nr XXXVII/287/14 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 25 czerwca 2014r.

/Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 21 lipca 2014r., poz.2696/.

4.08.2014r.

Obszar miasta zgodnie z załącznikami Pn1 – rejon ul. Pszenicznej,

Pn2 – rejon ul. Targowej,

Pn3 – rejon ul. Poddolnej, Wiatrakowej, Targowej,

Pn4 – rejon ul. Poddolnej,

Pn5 – rejon ul. Górnej,

Pn6 – rejon ul. Elektrycznej,

Pn7 – rejon ul. Targowej,

Pn8 – rejon ul. Targowej,

Pn9 – rejon ul. Bielskiej.

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2014.2696

Uchwała

7.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 2 „Hajnówka Południe”

Uchwała Nr XXXVIII/294/14 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 21 sierpnia 2014r.

/Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 15 września 2014r., poz.3096/.

29.09.2014r.

Obszar miasta zgodnie z załącznikami Pd1 – rejon ul. Wrzosowej,

Pd2 – rejon ul. Wrzosowej,

Pd3 – rejon ul. Bartników, ul. Woskowej, ul. Nektarowej.

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2014.3096

Uchwała

8.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 3 „Hajnówka – Wschód”

Uchwała Nr XXXVIII/295/14 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 21 sierpnia 2014r.

/Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 16 września 2014r., poz.3103/.

30.09.2014r.

Obszar miasta zgodnie z załącznikami Wsch1 – rejon ul. 11 Listopada

Wsch2 – rejon ul. 3-go Maja i ul. Armii Krajowej,

Wsch3 – rejon ul. Odległej,

Wsch4 – rejon ul. Dziewiatowskiego,

Wsch5 – rejon ul. Lipowej,

Wsch6 – rejon ul. Białowieskiej,

Wsch7 – rejon ul. 11 Listopada,

Wsch8 – rejon ul. Wilgi.

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2014.3103

Uchwała

9.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 3 „Hajnówka – Wschód”

Uchwała Nr XLI/312/14 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 5 listopada 2014r.

/Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 28 listopada 2014r., poz.3926/.

12.12.2014r.

Obszar miasta zgodnie z załącznikiem 1 (Wsch 9) – rejon ul. Batorego.

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2014.3926

Uchwała

10.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul. Rakowieckiego i ul. Lipowej

Uchwała Nr XXIV/158/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2016r.

/Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 20 stycznia 2017r., poz.329/.

4.02.2017r.

Obszar miasta przy ul. Rakowieckiego (obecnie ul. A. Dowgirda) i ul. Lipowej zgodnie z załącznikami 1 i 2 do uchwały

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2017.329

Uchwała

11.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul. Słowackiego

Uchwała Nr XXVII/174/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2017r.

/Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 4 kwietnia 2017r., poz.1344/.

18.04.2017r.

Obszar miasta położony przy ul. Słowackiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2017.1344

Uchwała

12

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul. Warszawskiej

Uchwała Nr X/74/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 października 2019r.

/Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 22 października 2019r., poz.4930/.


 

05.11.2019r.

Obszar miasta dla terenów położonych w rejonie ul. Warszawskiej - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.4930

 

 

 

 


Data wytworzenia: 2016-01-21 12:29 Autor: Anna Lebiedzińska Łuksza Data publikacji: 2016-01-21 12:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska