BIP UM Hajnówka

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

dla których organizatorem jest Miasto Hajnówka

 

Nazwa

rejestru

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

 

Rejestr prowadzi

Referat Społeczno-Administracyjny

Urząd Miasta Hajnówka

 

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

II piętro, pokój Nr 224

telefon: 85 682 20 13

 

Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

 

Sposób udostępniania

 

 1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

 2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

 3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 6. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 7. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 

 

Podstawa prawna

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Hajnówka, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-02-20 14:22 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2019-02-20 14:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-05-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska