BIP UM Hajnówka

Rb-28S - Sprawozdanie za 2017 rok

Rb-28S - Sprawozdanie za 2017 rok

Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-04-27 12:49 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2020-04-27 12:49 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska