BIP UM Hajnówka

RADA MIASTA HAJNÓWKA kadencja 2018-2023

RADA MIASTA HAJNÓWKA kadencja 2018-2023

RADA MIASTA HAJNÓWKA
kadencja 2018-2023

Przewodnicząca Rady Miasta – WALENTYNA PIETROCZUK
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – BARBARA LASZKIEWICZ, JANUSZ PUCH

Radni Rady Miasta Hajnówka:

 1. BOŁTRYK MARCIN

 2. BORKOWSKI MACIEJ

 3. CHARYTONIUK JERZY

 4. CHOMCZUK JAN

 5. CZURAK ADAM

 6. DĄBROWSKA JADWIGA

 7. GMITER MIECZYSŁAW STANISŁAW (POSTANOWIENIE NR 10/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 8 lutego 2023 r). mandat objęła TERESA CZEMERYCH (POSTANOWIENIE Nr 13/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 23 lutego 2023 r.)

 8. GOLONKO SŁAWOMIR

 9. KOT ANIELA

 10. KUKLIK HELENA

 11. LEWCZUK LUCYNA

 12. ŁUKASZEWICZ MAŁGORZATA JUSTYNA

 13. MARKIEWICZ PIOTR

 14. RYGOROWICZ EWA

 15. TICHONIUK NATALIA (POSTANOWIENIE w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej w dniu 6 września 2019r.) mandat objęła GRAŻYNA PAWLUCZUK

 16. TOMASZUK GRZEGORZ

 17. TUMIEL ARTUR

 18. ZABORNA MAŁGORZATA CELINA

 

KLUBY RADNYCH

 

KLUB RADNYCH PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

(Klub został zgłoszony w dniu 10.12.2018r.)

 1. Małgorzata Celina  Zaborna –  Przewodnicząca Klubu ( od dnia 29 marca 2023 r.)

 2. Małgorzata Justyna Łukaszewicz – Członek Klubu

 3. Teresa Czemerych – Członek Klubu (od dnia 29 marca 2023 r.)

Mieczysław Stanisław Gmiter – Przewodniczący Klubu (POSTANOWIENIE NR 10/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 8 lutego 2023 r).

KLUB RADNYCH KOALICJA OBYWATELSKA

(Klub został zgłoszony w dniu 12.12.2018r.)

 1. Helena Kuklik – Przewodniczący Klubu (od dnia 25 listopada 2019r.)

 2. Jadwiga Dąbrowska – Członek Klubu

 3. Lucyna Lewczuk – Członek Klubu

 4. Jan Chomczuk – Członek Klubu

KLUB RADNYCH KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

(Klub został zgłoszony w dniu 12.12.2018 r.)

 1. Janusz Puch – Przewodniczący Klubu

 2. Jerzy Charytoniuk – Członek Klubu

 3. Sławomir Golonko – Członek Klubu

 4. Aniela Kot– Członek Klubu

 5. Barbara Laszkiewicz – Członek Klubu

 6. Piotr Markiewicz – Członek Klubu

 7. Walentyna Pietroczuk – Członek Klubu

 8. Grażyna Pawluczuk – Członek Klubu

 9. Grzegorz Tomaszuk – Członek Klubu

KLUB RADNYCH NIEZALEŻNI SAMORZĄDOWCY

(Klub został zgłoszony w dniu 24.05.2021 r.)

 1. Marcin Bołtryk – Przewodniczący Klubu (złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego i członkostwa w Klubie Radnych Koalicja Obywatelska w dniu 04.11.2020 r.)

 2. Adam Czurak – Członek Klubu

 3. Ewa Rygorowicz – Członek Klubu (złożyła rezygnację z członkostwa w Klubie Radnych KWW Porozumienie Samorządowe Regionu Puszczy Białowieskiej na XXI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 28.10.2020 r.)

RADNI NIEZRZESZENI

 1. Maciej Borkowski (złożył rezygnację z członkostwa w Klubie Radnych Prawa i Sprawiedliwości w dniu 01.04.2021r.)

 2. Artur Tumiel (złożył rezygnację z członkostwa w Klubie Radnych KWW Porozumienie Samorządowe Regionu Puszczy Białowieskiej w dniu 10.10.2019 r.

 

KOMISJE RADY MIASTA HAJNÓWKA (składy osobowe)

Komisja Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka

 1. Piotr Markiewicz – Przewodniczący Komisji

 2. Adam Czurak – Członek Komisji

 3. Marcin Bołtryk – Członek Komisji

 4. Mieczysław Stanisław Gmiter – Członek Komisji (POSTANOWIENIE NR 10/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 8 lutego 2023 r).

 5. Grzegorz Tomaszuk – Członek Komisji

Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka

 1. Ewa Rygorowicz – Przewodnicząca Komisji

 2. Jadwiga Dąbrowska – Członek Komisji

 3. Aniela Kot – Członek Komisji

 4. Lucyna Lewczuk – Członek Komisji

 5. Barbara Laszkiewicz – Członek Komisji

 6. Artur Tumiel – Członek Komisji

 7. Małgorzata Justyna Łukaszewicz – Członek Komisji

 8. Teresa Czemerych (powołana UCHWAŁĄ Nr XLIII/352/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2023 r.)

  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka

 1. Jan Chomczuk – Przewodniczący Komisji

 2. Maciej Borkowski – Członek Komisji

 3. Janusz Puch – Członek Komisji

 4. Walentyna Pietroczuk – Członek Komisji

 5. Natalia Tichoniuk – Członek Komisji (POSTANOWIENIE w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej w dniu 6 września 2019r.) Grażyna Pawluczuk (powołana UCHWAŁĄ Nr XII/97/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r.)

 6. Jerzy Charytoniuk – Członek Komisji

 7. Helena Kuklik – Członek Komisji

 8. Małgorzata Celina Zaborna – Członek Komisji

 9. Sławomir Golonko – Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka

 1. Aniela Kot – Przewodnicząca Komisji

 2. Artur Tumiel – Zastępca Przewodniczącej Komisji  (rezygnacja UCHWAŁA NR XII/98/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 listopada 2019 r.) Zastępca Przewodniczącego Marcin Bołtryk - Uchwała Nr XII/100/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r.)

 3. Jadwiga Dąbrowska – Członek Komisji (rezygnacja UCHWAŁA Nr XIII/110/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019r.)  Helena Kuklik (powołana Uchwałą Nr XXIII/175/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2020 r.)

 4. Ewa Rygorowicz – Członek Komisji (rezygnacja Uchwała NR XXIX/224/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 września 2021 r.) Jerzy Charytoniuk (powołany Uchwała NR XXIX/225/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 września 2021 r.)

 5. Małgorzata Celina Zaborna – Członek Komisji (rezygnacja UCHWAŁA Nr XIII/110/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019r.)  (powołana Uchwałą Nr XXIII/175/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2020 r.)

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Hajnówka

 1. Jerzy Charytoniuk – Przewodniczący Komisji

 2. Mieczysław Gmiter – Członek Komisji (POSTANOWIENIE NR 10/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 8 lutego 2023 r). Teresa Czemerych (powołana UCHWAŁĄ Nr XLIII/352/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2023 r.)

 3. Helena Kuklik – Członek Komisji

 4. Natalia Tichoniuk – Członek Komisji (POSTANOWIENIE w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej w dniu 6 września 2019r.) Grażyna Pawluczuk – Członek Komisji (powołana UCHWAŁA Nr XII/99/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019r)

 5. Sławomir Golonko – Członek Komisji (rezygnacja UCHWAŁA NR XXVI/210/21 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 26 maja 2021r.) Marcin Bołtryk – Członek Komisji (powołany UCHWAŁA NR XXVI/211/21 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 26 maja 2021r.)

 6. Piotr Markiewicz


Data wytworzenia: 2019-01-02 14:08 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2019-01-02 14:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska