BIP UM Hajnówka

Pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za rok 2021)

Pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za rok 2021)

GRYGORUK JAROSŁAW - Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

KIENDYŚ IRENEUSZ ROMAN - Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka

SIRAK JERZY- Burmistrz Miasta Hajnówka

WILSON-TROCHIMCZYK MARTA - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ZABROCKA AGNIESZKA IRENA - Skarbnik Gminy Miejskiej Hajnówka

ŻORNACZUK ELŻBIETA - Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego


Data wytworzenia: 2022-05-17 14:20 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2022-05-17 14:20 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska