BIP UM Hajnówka

Pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za rok 2020)

Pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za rok 2020)

GRYGORUK JAROSŁAW - Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

KIENDYŚ IRENEUSZ ROMAN - Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka

JERZY SIRAK - Burmistrz Miasta Hajnówka

WILSON-TROCHIMCZYK MARTA - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ZABROCKA AGNIESZKA IRENA - Skarbnik Gminy Miejskiej Hajnówka

ŻORNACZUK ELŻBIETA - Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego


Data wytworzenia: 2021-05-19 10:59 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2021-05-19 10:59 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska