BIP UM Hajnówka

Pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za rok 2019)

Pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za rok 2019)

GRYGORUK JAROSŁAW - Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

KIENDYŚ IRENEUSZ ROMAN - Zastępca burmistrza Miasta Hajnówka

SIRAK JERZY - Burmistrz Miasta Hajnówka

WILSON-TROCHIMCZYK MARTA - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ZABROCKA AGNIESZKA IRENA - Skarbnik Gminy Miejskiej Hajnówka

ŻORNACZUK ELŻBIETA - Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego


Data wytworzenia: 2020-06-04 12:51 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2020-06-04 12:51 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska