BIP UM Hajnówka

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci w przedszkolach

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci w przedszkolach

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2022.2082 t.j. z dnia 2022.10.11) Miasto Hajnówka ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci obowiązującej od 1 czerwca 2023 roku.

  1. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w 2023 roku dla przedszkoli wynosi – 16.823,61 zł.

  2. Statystyczna liczba dzieci ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2022 rok wynosi – 580

 

 


Data wytworzenia: 2023-07-03 13:22 Autor: Anna Pisawocka Data publikacji: 2023-07-03 13:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-03 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk