BIP UM Hajnówka

Oświadczenie majątkowe - wzór do pobrania

Oświadczenie majątkowe - wzór do pobrania

31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.

 

WZÓR DO POBRANIA:

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych - Dziennik Ustaw

dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2020/D2017000202001.pdf


Data wytworzenia: 2011-07-25 12:53 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2009-02-10 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska