BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Hajnówka, dnia 31.08.2011.r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:

 

  • lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas jako Sklep Kuczko ,,Rogalik”) o powierzchni użytkowej 65,17 m2, nr geodezyjny 1342/4 nr KW BI2P/00008813/7. Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę wielorodzinną połączoną z zabudową usługową.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2011r. o godz. 10.00 w lokalu nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 36 zł plus 23 % VAT.

Wadium w wysokości 1050 zł (słownie złotych: tysiąc pięćdziesiąt) winno być wniesione w pieniądzu najpóźniej do dnia 22.09.2011r. w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka nr 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058.

 

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 14 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.

Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201, w godz. 8.00 - 15.30, tel. (85) 682-64-51.

 

 

Burmistrz Miasta

Hajnówka


Data wytworzenia: 2011-08-31 12:20 Autor: Ewa Ławnicka Data publikacji: 2011-08-31 12:20 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2011-08-31 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska