BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym pn. “Budynki gospodarcze składające się z 25 boksów garażowych przy ul. 11 Listopada w Hajnówce”

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym pn. “Budynki gospodarcze składające się z 25 boksów garażowych przy ul. 11 Listopada w Hajnówce”

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, 17 – 200 Hajnówka – sekretariat do dnia 25.05.2022r. do godz.10:00


Data wytworzenia: 2022-05-11 10:28 Autor: Anna Bowtruczuk Data publikacji: 2022-05-11 10:28 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-11 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk