BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu "Zimowe utrzymanie dróg"

Ogłoszenie o zamówieniu "Zimowe utrzymanie dróg"

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 22.09.2020 r. do godz. 10:00

Eugeniusz Wiluk

 


Data wytworzenia: 2020-09-14 09:17 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2020-09-14 09:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska