BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Zimowe utrzymanie dróg II"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Zimowe utrzymanie dróg II"

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 01.10.2020 r. do godz. 10:00

Opracował: Eugeniusz Wiluk


Data wytworzenia: 2020-09-23 09:24 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2020-09-23 09:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska