BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Zarządzanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych II”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Zarządzanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych II”

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 31.12.2020 r. do godz. 10:00

 

Opracował: Eugeniusz Wiluk


Data wytworzenia: 2020-12-23 10:10 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2020-12-23 10:10 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-04 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk