BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Zagospodarowanie odpadów komunalnych"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Zagospodarowanie odpadów komunalnych"

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z pkt 9 SIWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie

do dnia 16.11.2020 r. do godz. 10:00

Opracował: Eugeniusz Wiluk


Data wytworzenia: 2020-10-13 09:54 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2020-10-13 09:54 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-07 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk