BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania instalacji OZE na potrzeby budynku Parku Wodnego w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 50"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania instalacji OZE na potrzeby budynku Parku Wodnego w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 50"

Oferty należy składać zgodnie z rozdziałem XIII SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu oraz Ezamowienia.gov.pl, w terminie do dnia 14.11.2022 r. do godz. 10:00


Data wytworzenia: 2022-10-28 14:58 Autor: Marek Baran Data publikacji: 2022-10-28 14:58 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-29 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk