BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowe modernizacji przyszłego budynku Urzędu Miasta w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 46

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowe modernizacji przyszłego budynku Urzędu Miasta w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 46

Oferty należy składać zgodnie z rozdz. II SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 19 września 2022r. do godz. 12:00


Data wytworzenia: 2022-09-08 12:47 Autor: Marek Baran Data publikacji: 2022-09-08 12:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska