BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Hajnówce przy ul. Białowieskiej 6 i 8"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Hajnówce przy ul. Białowieskiej 6 i 8"

Oferty należy składać w siedzibie ogłaszającego przetarg/zamawiającego:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce - sekretariat
ul. Parkowa 6, 17-200 Hajnówka
do dnia 23.10.2020r. do godz.  10:00


Data wytworzenia: 2020-10-07 08:25 Autor: Anna Bortniczuk-Juchimiuk Data publikacji: 2020-10-07 08:25 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska