BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Przebudowa ulic"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Przebudowa ulic"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

„Przebudowa ulic w Hajnówce”

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z pkt 8.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 07.05.2021 r. do godz. 10:00

 

Opracował: Eugeniusz Wiluk


Data wytworzenia: 2021-04-19 12:19 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2021-04-19 12:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-13 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk