BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:„Wyposażenie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 1 i Piłsudskiego 8”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:„Wyposażenie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 1 i Piłsudskiego 8”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:„Wyposażenie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 1 i Piłsudskiego 8”

Składanie ofert do dnia 10.01.2024 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy e-zamówienia

Link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ca07dcd9-a491-11ee-953e-c2ea26915e21


Data wytworzenia: 2023-12-28 14:21 Autor: Anna Nikitiuk Data publikacji: 2023-12-28 14:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska