BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zagospodarowania terenów zieleni"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zagospodarowania terenów zieleni"

Oferty należy składać zgodnie z rozdziałem XIII SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu oraz Ezamowienia.gov.pl, w terminie do dnia 03.11.2022 r. do godz. 10:00


Data wytworzenia: 2022-10-25 15:04 Autor: Marek Baran Data publikacji: 2022-10-25 15:04 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska