BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dostawa laptopów II"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dostawa laptopów II"

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 15.01.2021 r. do godz. 10:00

 

Opracował: Eugeniusz Wiluk

 


Data wytworzenia: 2020-12-23 12:01 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2020-12-23 12:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-26 Osoba modyfikująca: Jarosław Walesiuk