BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych II"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych II"

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 02.10.2020 r. do godz. 10:00

Opracował: Eugeniusz Wiluk

 


Data wytworzenia: 2020-09-21 11:48 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2020-09-21 11:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-03 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk