BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn.: Wybór operatora na przeprowadzenie konkursu architektonicznego na: "Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Nowego Centrum Hajnówki"

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn.: Wybór operatora na przeprowadzenie konkursu architektonicznego na: "Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Nowego Centrum Hajnówki"

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn.: Wybór operatora na przeprowadzenie konkursu architektonicznego na: "Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Nowego Centrum Hajnówki"

termin składania ofert : 31.05.2023 r. do godz. 10:00

link do postępowania:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/159464


Data wytworzenia: 2023-05-22 13:43 Autor: Marek Baran Data publikacji: 2023-05-22 13:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska