BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg IV”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg IV”

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miasta Hajnówka
17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1
pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 29.10.2020 r. do godz. 10:00

Opracował: Eugeniusz Wiluk


Data wytworzenia: 2020-10-21 12:49 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2020-10-21 12:49 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-29 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk