BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zarządzanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zarządzanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 22.12.2020 r. do godz. 10:00

 

Opracował: Eugeniusz Wiluk

 


Data wytworzenia: 2020-12-11 13:26 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2020-12-11 13:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-22 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk