BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zagospodarowanie odpadów komunalnych II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zagospodarowanie odpadów komunalnych II”

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z pkt 9 SIWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 09.12.2019 r. do godz. 10:00

 

Opracował: Eugeniusz Wiluk

 


Data wytworzenia: 2019-11-26 10:01 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2019-11-26 10:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska