BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zagospodarowanie odpadów komunalnych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zagospodarowanie odpadów komunalnych”

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z pkt 10.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 09.12.2021 r. do godz. 09:00

.


Data wytworzenia: 2021-11-10 09:37 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2021-11-10 09:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska