BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Remonty cząstkowe ulic”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Remonty cząstkowe ulic”

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z pkt 8.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 10.06.2022 r. do godz. 9:00

Opracował: Eugeniusz Wiluk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-05-24 10:27 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2022-05-24 10:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska